امروز: پنجشنبه 24 آبان 1397
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سجاد دهخدائی  نام و نام خانوادگی سجاد دهخدائی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/04/20 تلفن تماس
dehkhodaiyahoo@.com آدرس محل کار فریدون
زمینه کسب و کار
محمدامین قزل  نام و نام خانوادگی محمدامین قزل
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/12/20 تلفن تماس
ghazalyahoo@.com آدرس محل کار بندرترکمن
زمینه کسب و کار
هادی غیبی  نام و نام خانوادگی هادی غیبی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/04/25 تلفن تماس
gheybiyahoo@.com آدرس محل کار فردوس
زمینه کسب و کار
حسین کرد  نام و نام خانوادگی حسین کرد
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/07/28 تلفن تماس
kordyahoo@.com آدرس محل کار خاش
زمینه کسب و کار
میترا اله دینی  نام و نام خانوادگی میترا اله دینی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/11/20 تلفن تماس
alahdiniyahoo@.com آدرس محل کار مسجدسلیمان
زمینه کسب و کار
عبداله امیری  نام و نام خانوادگی عبداله امیری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/04/25 تلفن تماس
amiriyahoo@.com آدرس محل کار ایرانشهر
زمینه کسب و کار
کاظم ده مرده  نام و نام خانوادگی کاظم ده مرده
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/04/20 تلفن تماس
dahmardeyahoo@.com آدرس محل کار زابل
زمینه کسب و کار
جمشید شریفیان  نام و نام خانوادگی جمشید شریفیان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/07/20 تلفن تماس
sharifianyahoo@.com آدرس محل کار دیواندره
زمینه کسب و کار
ایمان پرموز  نام و نام خانوادگی ایمان پرموز
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/07/04 تلفن تماس
parmoozyahoo@.com آدرس محل کار آستانه اشرفیه
زمینه کسب و کار
نرگس نظری پور  نام و نام خانوادگی نرگس نظری پور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/04/21 تلفن تماس
nazriporyahoo@.com آدرس محل کار رودبار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه