امروز: شنبه 27 بهمن 1397
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فائزه میرکازهی ریگی  نام و نام خانوادگی فائزه میرکازهی ریگی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/15 تلفن تماس
mirkazehi@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه زرگران   نام و نام خانوادگی فاطمه زرگران
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/18 تلفن تماس
zargaran@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حجت عمرانی  نام و نام خانوادگی حجت عمرانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/09 تلفن تماس
omrani@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرهاد امیریان  نام و نام خانوادگی فرهاد امیریان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/04/09 تلفن تماس
amirian@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
افشین نادی  نام و نام خانوادگی افشین نادی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/06/21 تلفن تماس
nadi@yahoo.com آدرس محل کار لنده
زمینه کسب و کار
حجت عمرانی  نام و نام خانوادگی حجت عمرانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/04/09 تلفن تماس
emrani@yahoo.com آدرس محل کار تربت حیدریه
زمینه کسب و کار
حامد سبزعلی  نام و نام خانوادگی حامد سبزعلی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 96/11/17 تلفن تماس
sabzali@yahoo.com آدرس محل کار باغ ملک
زمینه کسب و کار
صالح کیخا  نام و نام خانوادگی صالح کیخا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/04/13 تلفن تماس
kaykha@yahoo.com آدرس محل کار زاهدان
زمینه کسب و کار
فراز غلامزاده قره قشلاق  نام و نام خانوادگی فراز غلامزاده قره قشلاق
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/04/6 تلفن تماس
gholamzadeh@yahoo.com آدرس محل کار ارومیه
زمینه کسب و کار
یعقوب رئیسی  نام و نام خانوادگی یعقوب رئیسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/04/09 تلفن تماس
yraeesi@yahoo.com آدرس محل کار میناب
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه