امروز: جمعه 22 آذر 1398
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
احمد کمری نام و نام خانوادگی احمد کمری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
ahmad kmare@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آرمین الله ویسی نام و نام خانوادگی آرمین الله ویسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/07/96 تلفن تماس
armin alavase@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه چمنی نام و نام خانوادگی معصومه چمنی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/96 تلفن تماس
masome gknkxj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حجت عمرانی نام و نام خانوادگی حجت عمرانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/04/97 تلفن تماس
hogat omran@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزاد بهمنی نام و نام خانوادگی فرزاد بهمنی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/10/97 تلفن تماس
farzad bhman@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محسن میری نام و نام خانوادگی محسن میری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/07/97 تلفن تماس
mihasn dmjh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالله قادریان نام و نام خانوادگی عبدالله قادریان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 12/12/97 تلفن تماس
porae gadrmn@mail.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رامین بامری نژاد نام و نام خانوادگی رامین بامری نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/11/97 تلفن تماس
ramil bamre @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سیدعلی حسینی نام و نام خانوادگی سیدعلی حسینی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/04/97 تلفن تماس
sead ali@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی تناسان نام و نام خانوادگی علی تناسان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 04/04/97 تلفن تماس
alh tnasan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه