امروز: چهارشنبه 18 تیر 1399
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
علیرضا سبحانی نام و نام خانوادگی علیرضا سبحانی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
ali raza sobhan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آمنه خوشدل نام و نام خانوادگی آمنه خوشدل
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/94 تلفن تماس
amne kish@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محبوبه جهاندیده نام و نام خانوادگی محبوبه جهاندیده
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mahbii ghade@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پریسا زکیان نام و نام خانوادگی پریسا زکیان
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
pares zakin@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عطیه رودینی نام و نام خانوادگی عطیه رودینی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
atie roden@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محسن درازهی نام و نام خانوادگی محسن درازهی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mihsan dirzhe@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عاطفه لایق تیزابی نام و نام خانوادگی عاطفه لایق تیزابی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
atfa laeg @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آوا عاطفت دوست نام و نام خانوادگی آوا عاطفت دوست
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
ava atfar @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حوریه استادی نام و نام خانوادگی حوریه استادی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
horea ostad@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محترم اولادینی نام و نام خانوادگی محترم اولادینی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mitarm oladn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه