امروز: پنجشنبه 24 آبان 1397
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
زبیر درخشان فر نام و نام خانوادگی زبیر درخشان فر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/1397 تلفن تماس
derakhshanfaryahoo@.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
مصیب شهدای خواه نام و نام خانوادگی مصیب شهدای خواه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/04/20 تلفن تماس
shahdaykhahyahoo@.com آدرس محل کار لارستان
زمینه کسب و کار
علی سارانی نام و نام خانوادگی علی سارانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/04/25 تلفن تماس
saraniyahoo@.com آدرس محل کار زاهدان
زمینه کسب و کار
سیدسلام حسینی نام و نام خانوادگی سیدسلام حسینی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/04/20 تلفن تماس
hoseyniyahoo@.com آدرس محل کار بیجار
زمینه کسب و کار
مسعود رسول خانی  نام و نام خانوادگی مسعود رسول خانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/11/20 تلفن تماس
khaniyahoo@.com آدرس محل کار سرخس
زمینه کسب و کار
سمیرا رزمخواه نام و نام خانوادگی سمیرا رزمخواه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/04/20 تلفن تماس
RAZMKHAHYAHOO@.COM آدرس محل کار ایرانشهر
زمینه کسب و کار
ابوبکر  رئیسی  نام و نام خانوادگی ابوبکر رئیسی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/04/25 تلفن تماس
Raesiyahoo@.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
ارازقلی خوجم لو نام و نام خانوادگی ارازقلی خوجم لو
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/12/20 تلفن تماس
khojamloyahoo@.com آدرس محل کار گنبدکاووس
زمینه کسب و کار
محمد تمیمی دشتی نام و نام خانوادگی محمد تمیمی دشتی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/12/20 تلفن تماس
dashtiyahoo@.com آدرس محل کار آبادان
زمینه کسب و کار
علی قاسمی نام و نام خانوادگی علی قاسمی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/30 تلفن تماس
ghasemiyahoo@.com آدرس محل کار اصفهان
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه